Dilek Erdogan Arı
Dilek Erdogan Arı
Anesthesiologist

Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital
Istanbul

Education

2002-2013 Süleyman Demirel University Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation
2000-2002 Afyon Kocatepe University Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation
1995-2000 Başkent University Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation
1989-1995 Hacettepe University Medical School
1981-1989 Le Lycee Français de Notre Dame de Sion

 

Biography

 

Research Interest

 1. Regional anesthesia
 2. Cardiovascular and Thoracic Anesthesia
 3. Obstetrical anesthesia
 4. Postoperative analgesia

 

Professional Activities:

Presentations And Invited Lectures

 1. Courses in Anaesthesiology, CEEA-ESA. Mother and Child adverse effects Course. Anesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy. Republic of Kosovo 2010.
 2. Courses in Anaesthesiology, CEEA-ESA. Anesthesia according to the patients, type of surgery and organisation Course. Anesthesia for hepatobiliary and pancreatic surgery. Republic of Kosovo 2011.
 3. Proceedings of the European School of Transfusion Medicine. The clinical use of Colloids. 2010.
 4. 3-rd International Conference of Pain Treatment. The combination of general anesthesia with thoracic or lumbar epidural anesthesia. Republic of Kosovo, 2011.
 5. Proceedings of the European School of Transfusion Medicine. Autologous transfusion: our experience. 2011
 6. Proceedings of the European School of Transfusion Medicine. Transfusion in elderly patients. 2011

 

Publications

 1. Dilek ERDOĞAN ARI , Arzu YILDIRIM AR ,Firdevs KARADOĞAN, Yetkin ÖZCABI, Ayşegül KOÇOĞLU, Fatih KILIÇ, Fatma Nur AKGÜN Ultrasound-guided transverses abdominis plane block in patients undergoing open inguinal hernia repair: 0.125% bupivacaine provides similar analgesic effect compared to 0.25% bupivacaine. Journal of Clinical Anesthesia 2015, epub ahead of print
 2. Karaaslan D, Peker TT, Kırdemir P,Nayır E, Özorak Ö, Kosat H. Effectiveness of sevoflurane or propofol combined with remifentanil for intubation without muscle relaxant. J Clin Exp Invest. 2011;2(2):138-143.
 3. Kırdemir P, Karaaslan D, Peker TT, Sarı S, Özorak Ö, Özmen S. Artroskopik girişimlerde tek taraflı spinal ve levobupivakain, levobupivakain-fentanyl ve levobupivakain-morfin kombinasyonlarının analjezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırlması. J Clin Exp Invest 2010; 1(2);83-87
 4. Karaaslan, D., U. Altinisik, T. T. Peker, E. Nayir ve S. Ozmen, "External jugular vein catheterization using ‘intra-atrial ECG’," Yonsei Med J, 50(2), 222-226 (2009).
 5. Altındis, N. T., D. Karaaslan, T. T. Peker, S. Ozmen ve M. Bulbul, "Comparison of meperidine alone with meperidine plus dexmedetomidine for postoperative patient-controlled analgesia," Neurosciences, 13(2), 117-121 (2008).
 6. Akcam, F. Z., D. Karaaslan, M. Dogan ve G. Yayli. "Microbiological surveillance in the intensive care unit: a tertiary hospital experience,"Med Sci Monit, 12(2),  CR81-85 (2006).
 7. Karaaslan, D., R. G. Sıvacı, G. Akbulut ve O. N. Dilek, "Preemptive analgesia in laparoscopic cholecystectomy: A randomized controlled study," Pain Practice, 6(4strong, 237-241 (2006).
 8. Karaaslan, D., T. T. Peker, T. Karaaslan, S. Ozmen, F. Gultekin ve E. Savik. "The role of nitric oxide on the analgesic effect of tramadol," The Pain Clinic,  18(2), 123-130 (2006).
 9. Karaaslan, D., T. T. Peker, A. Alaca, S. Ozmen, P. Kirdemir, H. Yorgancigil ve M. L. Baydar, "Comparison of buccal and intramuscular dexmedetomidine premedication for arhroscopic knee surgery," J Clin Anesth,18, 589-593 (2006).
 10. Karaaslan, D., T.T. Peker, A.I. Karaduman, N. T. Altindis ve E. Oğuzhanoğlu, "Unusual obstruction of nasotracheal tube," Paediatr Anaesth, 15(6), 532-533 (2005).
 11. Karaaslan, D. ve G. Arslan, "The role of nitric oxide on the potentiating effect of magnesium on morphine analgesia," Acta Anaesthesiol Scand, 49(1), 129 (2005).
 12. Karaaslan, D., E. A. Akpek, S. Sekerci, G. Arslan ve A. Stammers, Case 3--2000. "Improper administration of protamine during cardiopulmonary bypass," J Cardiothorac Vasc Anesth, 14(3), 327-329 (2000).
 13. Dönmez, A., D. Karaaslan, S. Sekerci, E. Akpek, H. Karakayali ve G. Arslan, "The effects of diltiazem and dopamine on early graft function in renal transplant recipients " Transplant Proc, 31(8), 3305-3306 (1999).
 14. Akpek, E.A., D. Karaaslan, E. Erol, H. Caner ve Z. Kayhan, " Chronic subdural haematoma following caesarean section under spinal anaesthesia," Anaesth Intensive Care, 27(2), 206-207 (1999).
 15. Arı DE, Ar AY, Şarip CŞ, Siyahkoç İ, Arslan AH, Akgün FN, ’’I-gel ile klasik laringeal maskenin kullanım kolaylığı yönünden karşılaştırılması,’’ Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi-Kabul no: 71542-e-pub ahead of print
 16. Başak Tırak Boyacı1, Dilek Erdoğan Arı2, Tülay Tunçer Peker3, Barbaros Baykal. Tek Taraflı Ekstremite Ameliyatı Planlanan Hastalarda Lateral Epidural Anestezi İle Orta Hat Epidural Anestezinin İntraoperatif ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması. Turk J Anaesth Reanim. 2015; 43(3): 162-168
 17. Başak TIRAK BOYACI, Dilek ERDOĞAN ARI, Tülay TUNÇER PEKER. Tek Taraflı Alt Ekstremite Operasyonu Planlanan Hastalarda Lateral Epidural Anestezi ile Orta Hat Epidural Anestezinin Hemodinamik Etkiler Yönünden Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(3):134-42.
 18. Karaaslan D, T. T. Peker, P. Kırdemir, E. Nayır, Ö. Özorak, H. Kosat, "Sevoflurane and propofol combined with remifentanil for intubation without muscle relaxant, " Journal of Clinical and Experimental Investigations , 2(2), 138-143 (2011).
 19. Peker, TT, ve D. Karaaslan, " Geriatrik anestezide preoperatif değerlendirme ve premedikasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi Geriatrik Anestezi Özel Sayısı, 4(1), 1-16 (2011).
 20. Peker, TT, ve D. Karaaslan, " Geriatrik anestezide preoperatif değerlendirme ve premedikasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi Geriatrik Anestezi Özel Sayısı,4(1), 1-16 (2011).
 21. Peker, TT, ve D. Karaaslan, " Geriatrik anestezide preoperatif değerlendirme ve premedikasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi Geriatrik Anestezi Özel Sayısı, 4(1), 1-16 (2011).
 22. Peker, TT, ve D. Karaaslan, " Geriatrik anestezide preoperatif değerlendirme ve premedikasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi Geriatrik Anestezi Özel Sayısı, 4(1), 1-16 (2011).
 23. Peker, TT, ve D. Karaaslan," Geriatrik anestezide preoperatif değerlendirme ve premedikasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi Geriatrik Anestezi Özel Sayısı, 4(1), 1-16 (2011).
 24. Kırdemir P, Karaaslan D, Peker TT, Sarı S, Özorak Ö, Özmen S, ‘’Artroskopik girişimlerde tek taraflı spinal levobupivakain, levobupivakain-fentanyl ve levobupivakain-morfin kombinasyonlarının analjezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması,’’.J Clin Exp Invest, 1(2), 83-87 (2010)
 25. Kırdemir P, Karaaslan D, Peker TT, Sarı S, Özorak Ö, Özmen S, ‘’Artroskopik girişimlerde tek taraflı spinal levobupivakain, levobupivakain-fentanyl ve levobupivakain-morfin kombinasyonlarının analjezik ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması,’’.J Clin Exp Invest, 1(2), 83-87 (2010)
 26. Karaaslan, D. ve S. Öztürk, "Anestezi sonrası titreme ve termoregülasyon," Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi,7(2), 98-104 (2009)
 27. Şengül, F., D. Karaaslan, T. T. Peker, P. Kırdemir, "İnterskalen brakiyal pleksus bloğu yapılan hastalarda EMLA krem ile %2’lik lidokain infiltrasyonun analjezik etkinliğinin karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi, 7(3),148-55 (2009)
 28. Şengül, F., D. Karaaslan, T. T. Peker, P. Kırdemir, "İnterskalen brakiyal pleksus bloğu yapılan hastalarda EMLA krem ile %2’lik lidokain infiltrasyonun analjezik etkinliğinin karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi, 7(3),148-55 (2009)
 29. Kırdemir, P., S. Özmen, T. T. Peker, D. Karaaslan, Ö. Özorak ve S. Sarı, "Comparison of intrathecal levobupivacaine and levobupivacaine-morphine for caesarean delivery (Randomized study)," Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 19(1), 7-11 (2009).
 30. Öztürk, S.,  D. Karaaslan, S. Özmen, P. Kırdemir, R. Sütçü, H. Y. Kara ve B. Altınışık, "Jinekolojik ameliyat geçiren olgularda inhalasyon anestezisi ve titreme sıklığının melatonin düzeyleri ile ilişkisi",  Anestezi Dergisi, 15(2), 118-123 (2007).
 31. Karaaslan, D., S. Özmen, T. T. Peker, B. Altınışık, U. Altınışık ve H. Kaya, "İki farklı zamanda uygulanan deksmedetomidinin ameliyat sonrası titreme üzerine etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 34(5), 320-326 (2006).
 32. Karaaslan, D., A. Erdoğan, T. Yavuz, T. T. Peker, B. D. Aslan, O. R. Peker, Ş. Kapan ve D. Gündoğar, "Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesinde interplevral analjezinin yeri"strong>, Göğüs Kalp Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 10(1), 17-23 (2004).
 33. Karaaslan, D. "Periferik girişli santral venöz kateter malpozisyonu (olgu sunumu)", Anestezi Dergisi, 11(1), 61-64 (2003).
 34. Dönmez, A., S. Şekerci, D. Erdoğan ve G. Arslan, "Peroperatif aminoasit infüzyonunun genç ve yaşlı hastalarda vücut ısı değişikliklerine ve postoperatif titremeye etkisi", Anestezi Dergisi, 5(11), 22-27

clinical-anesthesia Journal Flyer