Zhuqiu Jin

Education:

  • M.Sc., Shenyang Pharmaceutical University, China
  • Ph.D., Xiangya School of Medicine, Central South University (formerly Hunan Medical University), China
  • Post Doctoral., University of California, San Francisco, CA, USA


Zhuqiu Jin

Assistant Professor

 

  • :(605) 688-6646

  • DEPARTMENT Department of Pharmaceutical Sciences
    South Dakota University
  • COUNTRY USA